Kalvarijos gimnazijos 8 kl. mokiniai dalyvavo Tarptautiniame Pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrime ICCS (The International Civic and Citizenship Education Study), kurį vykdo tarptautinė organizacija IEA (International Association of the Evaluation of Educational Achievement) ir Nacionalinis egzaminų centras NEC Lietuvoje.

Tyrimo metu renkama informacija apie mokinių pilietines žinias ir kompetencijas, jų nuostatas, suvokimą ir su pilietiškumu susijusias veiklas. ICCS 2016 dalyvavo 25 šalys. Tarptautiniame tyrime ICCS 2016 dalyvavo 183 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos. Diagramose pateikiami visų tyrime Lietuvoje dalyvavusių mokyklų vidutiniai rezultatai (teisingų atsakymų vidurkis proc.) pagal mokyklos mokomąją kalbą, vietovės tipą, mokyklos tipą, skirtingų spalvų taškeliais pavaizduotas mokyklas rikiuojant pagal vidutinius rezultatus nuo žemiausių iki aukščiausių. Juoda brūkšnine linija pažymėtas šalies vidurkis, t.y. visų tyrime dalyvavusių mokinių surinktų taškų vidurkis.

ICCS1

ICCS2

ICCS3