2016 m. rugsėjo  29 d. Kalvarijos gimnazijoje vyko civilinės saugos funkcinės pratybos. Pratybų tema -  „Informacija apie pavojingų sprogstamų medžiagų padėjimą gimnazijos II aukšto tualeto patalpose“.

10.00 val. buvo imituota ekstremali situacija ir pradėta vykdyti darbuotojų ir mokinių evakuacija.

Evakavimas vyko organizuotai ir sklandžiai pagal evakuacijos planą pro pagrindines ir atsargines išėjimo iš gimnazijos duris. Darbuotojai ir mokiniai drausmingai, be panikos paliko patalpas ir susirinko numatytoje vietoje-gimnazijos stadione.

Kai pratybų užduotys buvo baigtos, gimnazistai ir darbuotojai grįžo į patalpas, o stebėtojai, gimnazijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams aptarė pratybų eigą ir dalyvavusiųjų jose veiksmus. Vykusios pratybos įvertintos gerai.

Vykdomas pratybas stebėjo Kalvarijos savivaldybės vyr. specialistė civilinei ir karo prievolei Dainutė Sinkevičienė ir Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus vyr. specialistas Virgilijus Norkus.

unnamed

Pratybos