Mokykloje vėl startavo projektas ,,Auginkime vieni kitus“.  Projekto veiklos tęsis visus metus. Veiklos tikslas – padėti jaunesniesiems pritapti, saugiai jaustis gimnazijoje, susirasti vyresnių draugų. Pirmų gimnazijos klasių mokiniai dalyvaudami projekto veikloje ugdosi socialines ir komunikavimo kompetencijas, mokosi pažinti jaunesnius bendruomenės narius.

Projektas „Auginkime vieni kitus“ skirtas draugystės ryšių puoselėjimui, saugesnės ir draugiškesnės aplinkos gimnazijoje kūrimui. Jo metu vyresnieji mokiniai taps mažesniųjų mokinių globėjais, vyresniaisiais draugais. Žaisdami, kurdami ir veikdami kartu, padės mokytis, pasirūpins silpnesniais bendruomenės nariais, kurs draugystės ir pasitikėjimo ryšius. Taip bus lengviau įveikiamos patyčios ir susvetimėjimas.

Į projekto ,,Auginkime vieni kitus“ veiklą įsitraukė 2 b ir Ia klasių mokiniai, klasių auklėtojos, vyresniųjų klasių socialinė pedagogė.  Klasių vadovės kartu su socialine pedagoge aptarė, kokias veiklas ir kaip vykdys.

Pirmas bendras 2b  ir Ia kl. mokinių susitikimas įvyko vasario 27 d. Mažieji draugų laukė paruošę vaišių. Vyresnieji savo prisistatymui buvo puikiai nusiteikę. Klasės auklėtoja Ingrida Kaleinikienė padėjo vyresniesiems užduoties pagalba susipažinti su mažesniaisiais. Inesa Karalienė linksmosios pasakos pagalba paskatino įsitraukti mokinius į bendrą veiklą. Susikibę rankomis visi sukosi linksmame šokio rately. Smagaus susitikimo pabaigoje visi vaišinosi arbata, sausainiais ir saldainiais, atliko draugystės užduotį ir pažadėjo vieni kitų nepamiršti, visuomet atminti, kad jie draugai.

Susitikimai vyks toliau, taip mokiniai ugdysis gebėjimą tolerantiškai bendrauti, geriau pažins vieni kitus, turės galimybę atrasti save kitose veiklose.

16990725 1369513606447952 79661231 o

17015507 1369513293114650 1286493305 o

17029008 1369515359781110 919630609 n

17036066 1369512223114757 344850243 o 1

17035608 1369514763114503 78754478 n

17091091 1369511719781474 618749304 o

17093001 1369512799781366 1530091640 o