Kalvarijos gimnazijos mokiniai, padedami specialiosios pedagogės Kristinos Grabauskaitės ir mokytojo padėjėjos Loretos Minsevičienės, dalyvavo tarptautiniame projekte ,,Draugystės pynė‘‘. Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos ir lopšelio-darželio „Sakalėlis“ bendruomenės savo įstaigas išpuošė ugdytinių kurtomis, linksmai išmargintomis „rankytėmis“. Vaikų delniukai turi simbolinę prasmę - kviečia draugauti, veikti kartu, apsikabinti, mylėti…

Šios idėjos iniciatorė – Klaipėdos M. Mažvydo progimnazijos specialioji pedagogė Lina Mineikienė. Projektas susiformavo norint paminėti gruodžio 3 d. – Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną. Šiuo projektu siekiama supažindinti mokymo įstaigų bendruomenes su neįgaliųjų problemomis, kviečia jiems padėti.

Projekte dalyvavo apie 100 švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų iš visos Lietuvos. Prie iniciatyvos prisijungė ir 6 lietuviškos mokyklos iš užsienio: Bergeno Europos (Nyderlandai), Carrickmacrosso „Saulės zuikučiai“ (Airija), Islandijos lituanistinė „Trys spalvos“, Korko  „Banga“ (Airija), Seinų lietuvių „Žiburio“ (Lenkija) ir Vasario 16-osios gimnazija (Vokietija). Projekte dalyvavo apie 500 pedagogų, auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų.

Martyno Mažvydo progimnaziją ir lopšelį-darželį „Sakalėlis“ papuošė apie 4000 įvairiaspalvių,  draugiškų rankyčių. Piešdami delniukus ir juos margindami, vaikai kalbėjosi apie skirtumus, sunkumus, su kuriais susiduria neįgalūs žmonės, apie norą padėti, drąsos ar kantrybės trūkumą, vieni kitus skatino imtis gerų darbų.

Specialioji pedagogė Kristina Grabauskaitė

Mokytojo padėjėja Loreta Minsevičienė

1

3