Pažvelk pro langą – mėlynai šypso dangus, žaliuoja žemė, saulėje maudosi visa, kas gyva. Norisi juoktis, švilpauti ir švęsti giedrą, pavasariškai smagią, dainuoti ir žaisti kviečiančią, Motinos dienos šventę. Jos rytą sveikinami mylimiausi žmonės – mama, senelė. 

  Motinos dienos minėjimas Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyriuje vyko gegužės 4 dieną. Šiai gerumo pilnai, gražiai, iškilmingai dienai mokiniai stropiai ir atsakingai gamino dovanėles, skirtas mamytėms, pasiruošė tarti keletą nuoširdžių padėkos žodžių,  padeklamuoti eilėraščių, padainuoti dainelių, pašokti. Paprastučiai, švelnūs ir jautrūs eilėraščių žodžiai smigo į pačią širdį ir stiprino mamyčių jėgas auginti savo atžalėles, o jų vaikams – suprasti, kad mama pasaulyje yra tik viena...

20180504 120404

20180504 120626

20180504 120932

20180504 121338