projektas

Nuo 2018 metų spalio 1 dienos Kalvarijos gimnazijos logopedė Daiva Vaitkevičienė kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Rasa Sukackiene ir jos ugdytiniais dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“.

Projekto organizatorius – Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Projekto iniciatorė ir koordinatorė- specialioji pedagogė Gilija Gajauskienė.

Projekto trukmė – einamųjų mokslo metų spalio 1 d.- balandžio 1 d.

Šio projekto tikslas – žaidimų pagalba lavinti šešiamečių erdvės ir laiko regimąjį suvokimą, tikslinti it tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Projekto veiklos sėkmingai integruojamos į kalbos ugdymo pratybas. Vaikai atlieka įdomias ir linksmas užduotis, kurios skatina gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus, lavina smulkiąją motoriką, gausina žodyną, tikslina gramatinę kalbos sandarą. Žaisdami vaikai tyrinėja ir atranda pasaulį, tad tai – ir pažinimas, ir tyrinėjimas, ir atradimas, ir patirtis vienu metu. Tinkamai parinkus žaidimus galima vaikus supažindinti ne tik su lengvais, bet ir sudėtingais dalykais, pavyzdžiui, skirti kairę ir dešinę puses, supažindinti su dydžių sąvokomis, ugdyti orientaciją popieriaus lape ir aiškiai ir tiksliai išreikšti savo mintis žodžiais t.t.

 

          Logopedė D. Vaitkevičienė