Prie pabaigos artėjant ypatingų sukakčių kupiniems 2018-iesiems metams, I a, c klasių gimnazistai atsiliepė į  kvietimą paminėti   XIX a. tautinio atgimimo žadintojo, švietėjo Simono Daukanto 225-ąsias bei filosofo, rašytojo, publicisto, kultūros veikėjo Vydūno 150-ąsias   gimimo metines.

Vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos Vidos Brogytės, mokiniai susipažino su šių asmenybių išskirtinumu, darbais, keliančiais tautos dvasią, žadinančiais tautinę, kultūrinę savimonę. Įgyta patirtis, emocijos virto  menine kompozicija bei  esė rašiniais, kurie lapkričio 23 d. pristatyti Sangrūdos gimnazijoje vykusioje konferencijoje „Vydūnas ir Simonas Daukantas šiandieninėje mokykloje: patirtys".

2