Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Daugelis karų, nesutarimų, ginčų kildavo ir tebekyla būtent dėl noro apriboti ar visiškai panaikinti laisvę. Viena didžiausių bausmių žmogui – laisvės atėmimas, nes, prarasdamas laisvę, asmuo tarsi netenka ir savo galių, savo balso, savojo „aš“. Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti. Vergija ne tik žemina tautos vardą, bet menkina jos valią ir dvasią.

Sausio 11 d.  Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyriaus ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo grupės „Šypsenėlė“ ugdytiniai kartu su mokytoja Loreta Vasikonyte ir mokytojos padėjėja Dale Zaveckiene paminėjo Laisvės gynėjų dieną. Laisvės gynėjams atminti buvo surengta kūrybinių darbelių paroda. Taip pat ugdytiniai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“  ir 8.45 val.  Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyriaus languose sužibo žvakelių šviesa, o vaikai ir mokytojos paskendo rimtyje bei susimąstyme. Tylos minute pagerbti tie, kurie žuvo už laisvę.

 Minėjimo metu buvo demonstruojamos skaidrės ir dokumentinis filmas „Sausio 13-osios įvykiai“. Pusės valandos trukmės vaizdai ir pasakojimas prikaustė ugdytinių dėmesį. Buvo viskas aišku ir suprantama -  abejingų neliko. Vėliau ugdytiniai kartu su mokytojomis aptarė, ką pamatė, išgirdo.  

 Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir, gėrėdamiesi jų žygiais, visam pasauliui skelbiame: niekada nebevergausime ir visomis jėgomis ginsime Tėvynės laisvę.

 

Sausio 13 osios minėjimas Jusevičių skyriuje 2

Sausio 13 osios minėjimas Jusevičių skyriuje 3

Sausio 13 osios minėjimas Jusevičių skyriuje 4