2019 m. spalio 16 d. Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyriaus kieme vyko akcija „Solidarumo bėgimas“, kurią organizavo Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyriaus ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo grupės „Šypsenėlės“ mokytoja Loreta Vasikonytė ir mokytojos padėjėja Dalė Zaveckienė.

Šios akcijos tikslas – ugdyti vaikų socialinę atsakomybę, sąmoningumą ir solidarumą. Ši akcija ne tik ugdo socialinę atsakomybę, bet ir skatina vaikų fizinį aktyvumą.

Bėgime dalyvavo Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyriaus ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo grupės „Šypsenėlės“ ugdytiniai. Kuriems buvo išdalintos bėgiko kortelės ir lipdukai, kuriais pasipuošė bėgimo dalyviai. Vaikučiai atliko nuotaikingą apšilimą. Vyresni - priešmokyklinės ugdymo grupės vaikučiai ir suaugusieji bėgo pažymėtą ilgesnę trasą, o mažieji – ikimokyklinės ugdymo grupės vaikučiai įveikė trumpesnį atstumą. Visiems bėgimo dalyviams buvo įteikti Solidarumo diplomai. Įstaigos bendruomenės nariai supranta, kad kitų problemos ir noras padėti jiems daro mus geresniais, moko jautrumo, o mūsų pagalba padeda, kuriems toks palaikymas labiausiai reikalingas.

Dėkojame mamytei Silvijai Ceinorienei už gražias nuotraukas ir pagalbą prisidėjusiai prie šios akcijos. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems šiame bėgime ir prisijungusiems prie kilnių tikslų įgyvendinimo.