JTV pirma

Šiais metais 150-ųjų gimimo metinių proga visoje Lietuvoje pagerbtam rašytojui, spaudos darbuotojui, literatūros istorikui, kritikui, visuomenės veikėjui, kunigui, vienai ryškiausių XX a. pirmosios pusės asmenybių Juozui Tumui – Vaižgantui nusilenkta, jo atminimas pagerbtas ir mūsų gimnazijoje lietuvių kalbos mokytojos V. Brogytės organizuotoje regioninėje kūrybinių darbų konferencijoje.

Vaižganto memorialinio buto – muziejaus muziejininkas Remigijus Jakulevičius įžanginiame žodyje įtaigiai atskleidė, ką rašytojas mums kalba po 150 - ies metų. Gimnazistai iš Kalvarijos, Sangrūdos, Marijampolės Sūduvos bei Vilkaviškio ,,Aušros“ gimnazijų įvairiomis meninėmis formomis liudijo atrastą ir pažintą šio menininko kūrybos gelmę, asmenybės laikyseną ir sąmoningą, kryptingą bei valingą gyvenimo pasirinkimą. Konferenciją užbaigė II klasės gimnazistų spektaklis ,,Vyžota, lopyta mano Lietuvėlė, bet – mano“.

image9

image15

image19

image20

image24