Lietuvių kalbos mokytojai

Vardas Pavardė 

Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas

Bernatonytė Vilma

Vyresn. mokytoja Aukštasis, VPU

Brogytė Vida

Metodininkė Aukštasis, VU

Grigaitienė Asta

Metodininkė Aukštasis, VPI, VPU

Malinauskienė Gitana

Vyresn. mokytoja Aukštasis, VPU

Viktorija Grigaitienė

- Aukštasis, LEU

Ulevičienė Alma

Metodininkė Aukštasis, VPI

  

Anglų kalbos mokytojai

Vardas Pavardė

Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas

Adaškevičienė Ingrida

Vyresn. mokytoja

Marijampolės kolegija,

VPU, VPU

Guzavičienė Giedrė

Metodininkė MAPM, VPU, VU

Kaleinikienė Ingrida

Vyresn. mokytoja MAPM, VPU, VPU

Kelmelienė Vaida

Vyresn. mokytoja Aukštasis, VPU

Liukaitienė Asta

Vyresn. mokytoja Aukštasis, ŠU, VU

Pitkauskienė Vilma

Vyresn. mokytoja MAPM, Aukštasis, ŠU, ŠU

Vaičaitienė Jurgita

Vyresn. mokytoja MK, Aukštasis, VPU
Aušra Naujalienė - Aukštasis, VPU

  

Vokiečių kalbos mokytojai

Vardas Pavardė

Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas

Jarimavičienė Zina

Metodininkė Aukštasis, VU

  

Rusų kalbos mokytojai

Vardas Pavardė

Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas

Kukanauskienė Valentina

Vyresn. mokytoja Aukštasis, KVU

Morozienė Dalė

Metodininkė Aukštasis, VVU

Ramanauskienė Danutė

Metodininkė Aukštasis, VU

Šiupšinskienė Nijolė

Vyresn. mokytoja Aukštasis, VPI

  

Istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojai

Vardas Pavardė

Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas

Babeckas Algimantas

Metodininkas Aukštasis VPI

Arūnė Vaičiūnaitė - Levuškienienė

Vyresn. mokytoja VPU

Jonylienė Daura

Vyresn. mokytoja Aukštasis, VPU

Savčenkienė Vilija

Metodininkė Aukštasis, VPU

  

Dorinio ugdymo mokytojai

Vardas Pavardė

Kvalifikacinė kategorija  Išsilavinimas

Burinskienė Laima

Vyresn. mokytoja Aukštasis, VPU

Pučinskienė Birutė

Vyresn. mokytoja MPM, RSK

  

Žmogaus saugos mokytojai

Vardas Pavardė

Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas

Jarimavičienė Zina

Metodininkė Aukštasis, VU

  

Chemijos mokytojai

Vardas Pavardė 

Kvalifikacinė Kategorija  Išsilavinimas 

Baldauskienė Kornelija

Metodininkė Aukštasis, VPI

  

Matematikos mokytojai

Vardas Pavardė

Kvalifikacinė kategorija  Išsilavinimas

Skroblienė Jolanta

Vyresn. mokytoja Aukštasis, VTDOVPI, VPU

Valinčienė Zita

Metodininkė Aukštasis, VPI
Valiukonytė Rima Vyresn. mokytoja Aukštasis, VPI
Kukanauskienė Valentina Vyresn. mokytoja Aukštasis, KVU

  

Informacinių technologijų mokytojai

Vardas pavardė

Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas

Burinskas Aušvydas

Vyresn. mokytojas KAMPM, aukštasis VDU

Valiukonytė Rima

Vyresn. mokytoja Aukštasis, VPI

  

Geografijos mokytojai

Vardas Pavardė

Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas

Čeikauskienė Aldona

Metodininkė Aukštasis, VVPI

Kružikienė Edita

Vyresn. mokytoja Aukštasis, VPU

Alesiūtė Milda

Vyresn. mokytoja Aukštasis, VPI

  

Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytojai

Vardas Pavardė

Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas

Puzarienė Rima

Vyresn. mokytoja Aukštasis, VPI
Kružikienė Edita Metodininkė VPI

Naktinienė Ina

Mokytoja Aukštasis, VPI

  

Dailės mokytojai

Vardas Pavardė

Kvalifikacinė Kategorija Išsilavinimas

Raibikienė Sandra

Mokytoja MK

  

Fizikos mokytojai

Vardas Pavardė 

Kvalifikacinė Kategorija Išsilavinimas

Nekrošius Ramūnas

Metodininkas Aukštasis, ŠPI

  

Muzikos mokytojai

Vardas Pavardė

Kvalifikacinė Kategorija Išsilavinimas

Jaščemskienė Irena

Metodininkė VKM, aukštasis VPU

Valentaitė-Rugienė Sigutė

Metodininkė VAK, aukštasis VPU

  

Technologijų mokytojai

Vardas Pavardė

Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas

Karalius Antanas

Metodininkas Aukštasis, VPI

Sinkevičius Arūnas

Metodininkas Aukštasis, VVPI

Raibikienė Sandra

Mokytoja Aukštasis, VPU
Baldauskienė Kornelija Motodininkė Aukštasis, VPU

  

Kūno kultūros mokytojai

Vardas Pavardė

Kvalifikacinė kategorija  Išsilavinimas

Komisaraitis Vladas

Vyresn. mokytojas LVKKI

Sendienė Danutė

Vyresn. mokytojas MPAM, aukštasis LKKA

Urbonas Arūnas

Vyresn. mokytojas Aukštasis LVA, LPKI, LKKA

  

Sportinio šokio mokytoja

Vardas Pavardė

Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas

  

Pradinių klasių mokytojos

Vardas Pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas

Čirvinskienė Ilona

Vyresn. mokytoja Aukštasis, ŠPI
Derliūnienė Rūta Vyresn. mokytoja Aukštasis, ŠPI

Jakubonytė Jurgita

Vyresn. mokytoja Aukštasis, ŠPI

Karalienė Inesa

Vyresn. mokytoja Aukštasis, ŠPI

Lisauskienė Asta

Metodininkė Aukštasis, ŠPI

Lukoševičienė Neringa

Vyresn. mokytoja Aukštasis, ŠPI

Masionienė Rima

Metodininkė Aukštasis, ŠPI

Matulevičienė Rasa

Vyresn. mokytoja Aukštasis, ŠPI

Navickienė Eglė

Vyresn. mokytoja Aukštasis, ŠPI, ŠU

Pauliukonienė Asta

Metodininkė Aukštasis, ŠPI

Ražauskienė Rasa

Vyresn. mokytoja MPM

Venslauskienė Lina

Vyresn. mokytoja MPM, aukštasis ŠPI

  

Jusevičių skyrius

Vardas Pavardė

Pareigos Kategorija  Išsilavinimas