Kalvarijos gimnazija ( biudžetinė įstaiga;J. Basanavičiaus g. 16, LT-69202 Kalvarija,

Įstaigos kodas 190379992, ) skelbia konkursą vyr. buhalterio (darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį 1 etato) pareigoms (lygis – A2) užimti. 

Vyr. buhalteris privalo organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, rengti įstaigos biudžeto projektus pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą finansinių ir apskaitos dokumentų rengimą ir įforminimą. Taip pat tinkamai vykdyti kitas funkcijas, numatytas įstaigos nuostatuose, pareigybės aprašyme, darbo tvarkos taisyklėse.

Reikalavimai pretendentams:

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybės viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai;

  1. Vyriausiasis buhalteris privalo turėti ekonominį ar finansinį, buhalterinį ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
  2. Ne mažesnę nei 2 metų buhalterio darbo patirtį, pageidautina iš jų ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje.
  3. Išmanyti raštvedybos taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
  4. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, deklaravimą, administravimą, kontrolę bei buhalterinę apskaitą.
  5. Išmanyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau- VSAFAS) bei Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinės sistemos (toliau –VSAKIS) reikalavimus.
  6. Gebėti dirbti su kompiuterinėmis buhalterinės apskaitos programomis, LABBIS (privalumas);
  7. Išmanyti biudžetinės įstaigos biudžeto planavimo procedūras bei biudžeto projektų ir programų sąmatų rengimo metodikas.
  8. Mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentas privalo pateikti:

Prašymą dalyvauti konkurse.

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.

Gyvenimo aprašymą (CV).

Pretendentai atitinkantys reikalavimus kviečiami į pokalbį.

Pretendentas dokumentus teikia per Vatis prašymų elektroninių paslaugų modulį:

http://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-buhalteris-322;674530.html?fbclid=IwAR3JSVllYxfeI0vFpHDzrNkB25h0bk9wmO2IJkLPxcYB1rbmKBBqXJLSS-g

Dokumentai priimami iki 2020 m. lapkričio 24 d.

Kontaktinė informacija: Arūnė Vaičiūnaitė- Levuškinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui atliekanti direktoriaus funkcijas tel.:  8-343- 21060,  paštu: gimnazijaŠis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.