Spausdinti

 

Kalvarijos gimnazijos 2019 - 2020m. mokslo metų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ugdymo planas

Kalvarijos gimnazijos 2019 - 2020m. mokslo metų pagrindinio, vidurinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programų ugdymo planai