Kalvarijos gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2017 m. Darbuotojų sk.

 

2018 m.

 Direktoriaus pavaduotojas 3 1202,00 5 1135,20
 Mokytojas 2 604,00 6 1011,53
 Vyresnysis mokytojas 24 752,00 28 1073,68
 Mokytojas metodininkas 29 795,00 22 1144,82
 Kiti pedagoginiai darbuotojai 6 646,00 8 768,38
 Kultūros darbuotojai 3 529,00 2 661,21
 Kiti darbuotojai 31 431,00 31 489,28