Sausio 23 d. įvyko Kalvarijos savivaldybės 9 – 10 (I- II) klasių mokinių anglų kalbos konkursas.

Laimėtojais tapo:

Mindaugas Lietuvininkas, IIa klasės mokinys, - I vieta

Lukas Lietuvininkas, IIa klasės mokinys, - II vieta

Fausta Šimilevičiūtė, IIa klasės mokinė, - II vieta

Dominyka Vaitulionytė, Ib klasės mokinė, - III vieta

Mokinius konkursui ruošė anglų kalbos mokytojos Ingrida Adaškevičienė, Ingrida Kaleinikienė, Giedrė Guzavičienė.

Pirma

Sausio 20-24 dienomis Kalvarijos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Arūnė Vaičiūnaitė-Levuškinienė dalyvavo projekto „Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra“ (Nr. 09.4.2-ESFA–V-715-04-0001) stažuotėje Airijoje - „Andragogika dirbant su pažengusiais ir nemotyvuotais: metodai, užduotys, vertinimo kriterijai“.

Pirma
Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Viena didžiausių bausmių žmogui – laisvės atėmimas, nes, prarasdamas laisvę, asmuo tarsi netenka ir savo galių, savo balso, savojo „aš“. Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti.

Sausio 21 d. įvyko Kalvarijos savivaldybės 9 – 12 (I- IV) klasių mokinių lietuvių (gimtosios) kalbos ir literatūros olimpiada. Geriausiai gimnazijai atstovavo šie gimnazistai:

Liepa Jankauskaitė, I c klasės mokinė, - I vieta

Meida Murauskaitė, II a klasės mokinė, - II vieta

Greta Burinskaitė, IV a klasės mokinė, - I vieta

Aivara Šitkauskaitė, IV b klasės mokinė, - II vieta

Gerarda Jocytė, III b klasės mokinė, - III vieta

Mokines olimpiadai ruošė lietuvių kalbos mokytojos Alma Ulevičienė, Vida Brogytė, Gitana Malinauskienė, Asta Grigaitienė.

Sausio 17 d. įvyko Kalvarijos savivaldybės 9 – 12 (I- IV) klasių mokinių matematikos olimpiada. Lukas Zaveckas, IVb kl. mokinys, laimėjo III vietą.

Mokinį olimpiadai ruošė matematikos mokytoja metodininkė Zita Valinčienė.

IMG 8348
Jau aštuntąjį kartą Kalvarijos gimnazijos bibliotekininkės pakvietė gimnazijos bendruomenę prisijungti prie Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos ir toliau globojamos respublikinės akcijos „Knygų Kalėdos“.

Sausio 15 d. įvyko Kalvarijos savivaldybės mokinių jaunųjų filologų konkursas. Jo laimėtoja tapo Gustė Adamavičiūtė, II a kl. mokinė.

 Gustės darbas “Prarastos Tėvynės besiilgint” teikiamas 52 – ajam Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso respublikiniam etapui. Mokinę konkursui ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vida Brogytė.

Sausio 10 d. įvyko Kalvarijos savivaldybės mokinių chemijos olimpiada, kurioje dalyvavo 7 gimnazijos mokiniai. 

Laimėtojais tapo:

Greta Burinskaitė, IV a kl., - I vieta

Milda Dulinskaitė, II a kl., - II vieta

Vilius Malinauskas, III b kl., - III vieta

 Mokinius olimpiadai ruošė chemijos mokytoja Daiva Jarašienė. Kalvarijos savivaldybei respublikinėje chemijos olimpiadoje atstovaus Greta Burinskaitė.

Sausio 13 - osios rytas gimnazijoje...