Kalvarijos gimnazijoje balandžio 21 d. įvyko akcija „Darom 2017”. Jos metu buvo tvarkoma ne tik  gimnazijos teritorija, bet ir Kalvarijos turgavietė.

Kalvarijos gimnazijoje  apsilankė Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos  pareigūnai (ugniagesiai - gelbėtojai) ir Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus inspektorė Ilona Barauskienė.

Kalvarijos gimnazijoje balandžio 5-7 dienomis vyko akcija „Gamta prašo- rūšiuok!“.  Akcijoje dalyvavo 1-2 klasių mokiniai. Mokiniai rinko makulatūrą, rūšiavo. Daugiausia makulatūros surinko 2b klasės mokiniai, net 114 kg.

Sveikiname Ic klasės mokinę Aivarą Šitkauskaitę, Lietuvos mokinių viktorinoje ,,Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę" II  etape užėmusią III vietą.

Balandžio 11 d. gimnazijos administracijos, pradinių klasių mokytojų, pagalbos mokytojui specialistų atstovai lankėsi Lenkijoje Punsko Dariaus ir Girėno gimnazijoje. Šio susitikimo tikslas – užmegzti draugiškus ryšius ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

Š. m. balandžio 11 d. dvylika mūsų gimnazijos pedagogų dalyvavo Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos organizuojamoje Metodinėje dienoje. Su šia mokykla Kalvarijos gimnaziją sieja ilgametis bendradarbiavimas.

Š. m. balandžio 12 d. Kalvarijos gimnazijoje įvyko  regioninė metodinė konferencija, skirta Kalvarijos gimnazijos 10-mečiui, ,,Mokinio individuali pažanga – pagalbininkas kelyje į sėkmę“.  Konferencijos tikslas -  pasidalinti gerąja darbo patirtimi bei numatyti būdus ir priemones kuriant individualios mokinio pažangos tobulinimo sistemą. Konferencijos organizatorius – Kalvarijos gimnazijos organizacinis komitetas. Partneriai – Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, Kalvarijos savivaldybės švietimo ir ugdymo skyrius, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras.

Balandžio 5 d. gimnazijos 1 - 4 klasių mokiniai dalyvavo velykinėje popietėje ,,Velykinis margutis‘‘.

2017 m. balandžio 6 – 7 d. Kėdainiuose vyko Tolerancijos ugdymo centrų vadovų seminaras „Istorinė praeitis ir iššūkiai švietimo sistemoje“.