Sveikinimas

bendradarbiavimo stiprinimas

Kalvarijos gimnazija, dalyvaudama respublikiniame projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai”, vykdo pokyčio projektą tema „Bendradarbiavimo stiprinimas pamokoje“.

Dalis gimnazijos mokytojų dar balandžio mėnesį dalyvavo mini mokymuose „Pamokos studijos metodas" ir „Bendradarbiavimo strategijos". Mokymų dalyviai įgytas žinias taikė organizuodami integruotas arba atviras pamokas, o sėkmes ir trūkumus aptarė besimokančių mokytojų grupelėse.

Gruodžio 9 d. gimnazijoje vyko projekto įgyvendinimo konsultacija, kurią vedė projekto konsultantė iš Vilkaviškio Asta Grinevičienė. Buvo nagrinėjama tema „Kaip rasti formų ir būdų įtraukiant į bendradarbiavimo veiklas platesnį bendruomenės narių būrį?”. Užsiėmimo metu džiaugėmės jau pasiektais rezultatais, sutarėme dėl veiklų, kurias įgyvendinsime artimiausiu metu. Dėkojame konsultantei Astai už įkvėpimą ir mūsų veiklų įvertinimą.

IMG 8326

Gruodžio 16 dieną gimnazijos bibliotekoje įvyko šauniausiojo metų skaitytojo rinkimai.

Sveikiname Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados savivaldybės etapo II vietos laimėtoją 7b klasės mokinį Deimantą Pociukonį, atstovausiantį mūsų gimnazijai ir savivaldybei regiono etape. Mokinį ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vida Brogytė.

mok kit

Gruodžio 10 d. 8a klasės mokiniai kartu su grupe III gimnazinės klasės mokinių dalyvavo integruoto patyriminio mokymosi užsiėmimuose Vilniuje.

JTV pirma

Šiais metais 150-ųjų gimimo metinių proga visoje Lietuvoje pagerbtam rašytojui, spaudos darbuotojui, literatūros istorikui, kritikui, visuomenės veikėjui, kunigui, vienai ryškiausių XX a. pirmosios pusės asmenybių Juozui Tumui – Vaižgantui nusilenkta, jo atminimas pagerbtas ir mūsų gimnazijoje lietuvių kalbos mokytojos V. Brogytės organizuotoje regioninėje kūrybinių darbų konferencijoje.

pot ugd

Gruodžio 13 dieną Kalvarijos gimnazijos 6a ir 6c klasių mokiniai turėjo patyriminio ugdymo dieną - ,,Kritinio mąstymo apraiškos iliuzijų mene“. Patyriminio ugdymo dieną organizavo dailės ir technologijų mokytoja Sandra Raibikienė bei lietuvių kalbos mokytoja Viktorija Grigaitienė.

dail konk

Gruodžio 11 dieną Kalvarijos gimnazijoje vyko 5-8 klasių dailyraščio konkursas ,,Su Vaižganto žodžiu ir dvasia“, skirtas Juozo Tumo Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms atminti. Konkurso tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius, skatinti mokinius laikytis bendrųjų rašto kultūros reikalavimų. Konkursą organizavo Kalvarijos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Viktorija Grigaitienė.

protu musis

Gruodžio 11 d. Kalvarijos gimnazijoje vyko projekto „Sveikas maistas – sveikas vaikas“ protų mūšis. Jame dalyvavo 3-4 klasių komandos. Šio renginio tikslas – netradiciniais metodais pasitikrinti žinias apie sveiką mitybą, skatinti komandinį darbą bei suteikti mokiniams teigiamų emocijų.