Kalvarijos savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 2017 m. liepos 5 d. pasirašė iš Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos lėšų bendrai finansuojamo projekto „Kalvarijos gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas" finansavimo sutartį.

Investicinio projekto įgyvendinimui naudojamos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos ir Kalvarijos savivaldybės biudžeto lėšos. 2017 m. projekto įgyvendinimui Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija skiria 80 tūkst. Eur, Kalvarijos savivaldybė - 20 tūkst. Eur.

Projekto tikslas - atnaujinti Kalvarijos gimnazijos sporto aikštyną, sudaryti tinkamas fizinio ugdymo veiklos sąlygas, pagerinti aikštyno infrastruktūrą, padidinti aplinkos patrauklumą ir prieinamumą ne tik Kalvarijos gimnazijos ugdytiniams, bet ir Kalvarijos savivaldybės bendruomenei.

Projekto uždavinys - atnaujinti Kalvarijos gimnazijos sporto aikštyną, esantį J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija, įrengiant daugiafunkcį sporto aikštyną.

Įgyvendinus investicijų projekte numatytus sporto aikštyno atnaujinimo darbus, pagerės komforto, higienos ir saugumo sąlygos, bus užtikrintos kokybiškos ugdymo paslaugos.

Rangos darbus atlieka uždaroji akcinė bendrovė „Rolana".

Kalvarijos savivaldybės informacija