Likus mažiau nei savaitei iki mokslo metų pradžios, JAV ambasados Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtinis Marcus Micheli pakvietė mokinius ir mokytojus į partnerių popietę ‘‘Back to School BBQ“ ( liet.kalba - „Atgal į mokyklą“).

Kalvarijos gimnazijai atstovavo keturi mokiniai, kuriuos lydėjo mokytoja G. Guzavičienė. Laikinasis reikalų patikėtinis Marcus Micheli pasveikino visus susirinkusius ir pasidžiaugė, jog bendradarbiavimas kasmet intensyvėja. Buvo paminėta, jog ambasados darbuotojai net 60 kartų aplankė Lietuvos mokyklas. Vien Kalvarijos gimnazijoje per praėjusius mokslo metus pabuvojo du kartus.

Palinkėdamas gerų mokslo metų Marcus Mitchel išreiškė viltį, kad bendradarbiavimas su Lietuvos mokyklomis bus dar aktyvesnis. Jis nuoširdžiai padėkojo aktyviems ir iniciatyviems mokytojams už plėtojamą bendradarbiavimą.

Mes, pasitikdami naujus mokslo metus, tikimės, jog laikinasis reikalų patikėtinis atvyks ir į Kalvariją. Juolab, kad bendraudamas su mūsų gimnazistais, jis paminėjo, jog šis miestelis jam jau yra pristatytas ir su nekantrumu laukia mūsų kvietimo.