bendradarbiavimo stiprinimas

Kalvarijos gimnazija, dalyvaudama respublikiniame projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai”, vykdo pokyčio projektą tema „Bendradarbiavimo stiprinimas pamokoje“.

Dalis gimnazijos mokytojų dar balandžio mėnesį dalyvavo mini mokymuose „Pamokos studijos metodas" ir „Bendradarbiavimo strategijos". Mokymų dalyviai įgytas žinias taikė organizuodami integruotas arba atviras pamokas, o sėkmes ir trūkumus aptarė besimokančių mokytojų grupelėse.

Gruodžio 9 d. gimnazijoje vyko projekto įgyvendinimo konsultacija, kurią vedė projekto konsultantė iš Vilkaviškio Asta Grinevičienė. Buvo nagrinėjama tema „Kaip rasti formų ir būdų įtraukiant į bendradarbiavimo veiklas platesnį bendruomenės narių būrį?”. Užsiėmimo metu džiaugėmės jau pasiektais rezultatais, sutarėme dėl veiklų, kurias įgyvendinsime artimiausiu metu. Dėkojame konsultantei Astai už įkvėpimą ir mūsų veiklų įvertinimą.