Kalvarijos gimnazija nuo 2020 m. sausio 28 d. įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0135 „Sveikas jaunimas - sveika bendruomenė“.

 

 

Įgyvendiname projektą

„Sveikas jaunimas – sveika bendruomenė“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.2 „Socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunuolių socialinės integracijos skatinimas per įsitraukimą į bendruomeninį gyvenimą, savirealizaciją, edukaciją, profesinį orientavimą ir sociokultūrines veiklas“.

Projekto tikslas – didinti socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunų žmonių bei jų šeimos narių socialinę integraciją per aktyvaus laisvalaikio veiklas.

Projekto uždaviniai:

1. Ugdyti savanorius, padėsiančius jauniems žmonėms įsilieti į bendruomenę per aktyvų laisvalaikį;

2. Mažinti socialinę vaikų ir jaunimo per dienos stovyklų organizavimą;

3. Skatinti vaikus ir jaunimą bei jų šeimas mažinti socialinę atskirtį gimnazijos bendruomenėje.

Rugsėjo 15 dieną Kalvarijos gimnazijoje vyko sveikos mitybos įgūdžių ugdymo veiklos. Kvalifikuoti lektoriai iš VšĮ ,,Tikra mityba“ skirtingoms mokinių grupėms amžiaus grupėms pateikė daug naudingos informacijos apie sveikatai palankios mitybos svarbą, kaip tinkamai pasirinkti produktus, paaiškino, kas yra subalansuota mityba bei atsakė į jauniems žmonėms kylančius klausimus apie mitybą. Praktinių užsiėmimų metu dalyviai galėjo pasigaminti ir paragauti sveikuoliškų užkandžių. Taip pat žaidė žaidimus, atsakė į protų mūšio klausimus.

Dalyvius džiugino prizai, kurie buvo įteikti už aktyvų dalyvavimą ir teisingus atsakymus protų mūšyje bei įgytos žinios, kurios padės ne tik dabar, bet ir ateityje.

Kalvarijos gimnazijos informacija

Projekto vadovė Renata Vaitulionienė