Sausio 25 d. Kalvarijos gimnazijoje nuotoliniu būdu įvyko Olweus patyčių prevencijos programos koordinacinio komiteto ir MSG vadovų susitikimas, kuriame instruktorė Audronė Balčiūnienė pristatė 2020 m. elektroninės mokinių apklausos dėl patyčių paplitimo gimnazijoje rezultatus.

Susitikimo metu buvo aptartas Olweus programos vykdymo auditas ir pasidžiaugta rezultatais. Gimnazijai pratęstas Olweus mokyklos vardas 2020-2022 metams.

Gauti Olweus apklausos rezultatai bus aptarti MSG susirinkimuose, klasių valandėlių ir tėvų susirinkimų metu.

Pazymejimas