Spausdinti

 

Konsultacinio centro veiklos aprašas

1-4 klasių gabių ir mokymosi sunkumų patiriančių mokinių konsultacijų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. I pusmetis

IV kl. Konsultacijų, skirtų ruoštis brandos egzaminams, tvarkaraštis 2019-2020 m. m.

IV kl. Konsultacijų, skirtų ruoštis brandos darbui, tvarkaraštis 2020-2021 m. m. II pusmetis

5-8, I-II klasių gabių ir mokymosi sunkumų patiriančių mokinių konsultacijų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. I pusmetis

Pavienio mokymosi mokymosi formos savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu tvarkaraštis 2020-2021 m. m. II pusmetis