Spausdinti

 

Informacija

Kalvarijos gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Mokinių maitinimas vykdomas, vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 20111 m. lapkričio 11 d.  įsakymu Nr V-964 "Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu"

LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas "Dėl LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 d. įsakymo Nr. V-964 "Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimai

Valgiaraščiai

15 dienų pietų valgiaraštis 11 metų ir vyresniems nemokamai maitinamiems mokiniams

15 dienų pietų valgiaraštis 6 - 10 metų nemokamai maitinamiems mokiniams

15 dienų pietų valgiaraštis 11 metų ir vyresniems mokamai maitinamiems mokiniams

Jusevičių skyriaus 15 dienų pietų valgiaraštis 4-7 metų mokamai maitinamiems ugdytiniams