Lairą Mikutavičiūtę, 6a klasės mokinę, laimėjusią Sidabrinį diplomą projekte „Kalbų Kengūra 2021“.

Jokūbą Degutį, 6a klasės mokinį, už labai gerai įvertintą iliustraciją konkurse ,,Tavo žvilgnis“ .

Mokinius ruošė anglų kalbos mokytoja Ingrida Kaleinikienė.

 

,,Parašyk laišką artimajam ir papasakok savo patirtis COVID- 19 pandemijos  metu“ - tokia  tema jau 50 – ąjį kartą šiais metais organizuojamame Epistolinio rašinio konkurse kurti  rašinį viso pasaulio mokiniams pasiūlė Pasaulinės pašto sąjungos Tarptautinis biuras kartu su Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija.

2021 metų Lietuvos gimnazijų, neturinčių teisės atsirinkti mokinių, reitinguose Kalvarijos gimnazija pateko į pirmąjį šimtuką. Žurnale „Reitingai“ teigiama, kad žodžiais individualizuotą mokymą Lietuvoje įgyvendina 100 proc. mokyklų, o darbais – tik 10 proc.

Šiais metais jau dvidešimt šeštąjį kartą buvo organizuojamas moksleivių konkursas „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“, kuriame dalyvavo 140 moksleivių iš visos Lietuvos.

Norime su Jumis pasidalinti Robotikos akademijos vasaros stovyklomis, kad vasarą praleistumėte ne tik smagiai, bet ir naudingai.

Robotikos akademija mūsų mokyklos bendruomenei suteikia 10% nuolaidą. Kodą galima panaudoti visoms stovykloms iki 2021.08.20

Lietuvos mokyklų 5 – 8 klasių mokinių biologijos olimpiados Kalvarijos savivaldybės etape prizines vietas laimėjo gimnazijos 7 klasės mokiniai: Urtė Burinskaitė ir Airidas Kalinauskas – II vietas, Ugnė Plečkaitytė ir Evita Pavadaitytė – III vietas. Mokinius olimpiadai ruošė biologijos mokytoja metodininkė Rima Puzarienė.

Kalvarijos gimnazija 2020- 2021 m. m. ne pirmą kartą dalyvavo projekte ,, Mokyklos Europos Parlamento ambasadorės“ ( MEPA).  Įgyvendindama veiklas, jaunųjų ambasadorių komanda atnaujino MEPA informacinio centro, kuris įrengtas Kalvarijos gimnazijos skaitykloje,  medžiagą ir skaitmeninį turinį, vedė kontaktines ir nuotolines pamokas, jose pristatė Europos vertybes, Europos sąjungą, Europos Parlamentą , pendradarbiavo su Europos Parlamento nariais ir kt.

Balandžio - gegužės mėnesiais jau eilę metų tradiciškai vykdavo pavasarinės talkos, kurių metu buvo švarinama gamta, aplinka.

Kovo mėnesį Kalvarijos gimnazijos 4a ir 4b klasių mokiniai susibūrė į komandą ir dalyvavo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokinių žmogaus saugos konkurse „Būk saugus“, kurį organizavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto žmogaus saugos mokytojų metodinis būrelis, VŠĮ „Būk saugus LT“ ir Kauno technikos kolegija. Šio konkurso tikslas – ugdyti poreikį tobulinti žmogaus saugos gebėjimus. Konkurse dalyvavo virš 100 komandų.