2010 02 14 Valentino diena

foje

Labai džiaugiamės, kad gimnazijoje atsirado daug gražių ir patogių erdvių, skirtų mokinių ir mokytojų poilsiui pertraukų metu. UAB „Minkštų baldų idėjos“ Kalvarijos gimnazijai padovanojo 12 stilingų ir patogių minkštasuolių.

visi 

Sausio 22 dieną Kalvarijos gimnazijos skaitykloje vyko baigiamasis integruotų patyriminių veiklų projekto „Anglija iš arčiau: pamačiau, pažinau, dalinuosi“ renginys, kuriame dalyvavo 6b, 8-ų ir I-ų gimnazijos klasių mokiniai.

Priesmokyklinetevai 1

SKELBIMASvisiems 1

Sausio 24 d. įvyko Kalvarijos savivaldybės 9 – 12 (I- IV) klasių mokinių biologijos olimpiada.

Laimėtojais tapo:

Emilija Baliulytė, Ib klasės mokinė, - I vieta

Liepa Jankauskaitė, Ic klasės mokinė, - II vieta

Milda Dulinskaitė, IIa klasės mokinė, - I vieta

Fausta Šimilevičiūtė, IIa klasės mokinė, - II vieta

Domantas Budrevičius, IIIa klasės mokinys, - III vieta

Greta Burinskaitė, IVa klasės mokinė, - I vieta

Justė Klimaitė, IVa klasės mokinė, - II vieta

Ema Vitkauskaitė, IVa klasės mokinė, - III vieta

Mokinius olimpiadai ruošė biologijos mokytojos Rima Puzarienė ir Edita Kružikienė.

Sausio 23 d. įvyko Kalvarijos savivaldybės 9 – 10 (I- II) klasių mokinių anglų kalbos konkursas.

Laimėtojais tapo:

Mindaugas Lietuvininkas, IIa klasės mokinys, - I vieta

Lukas Lietuvininkas, IIa klasės mokinys, - II vieta

Fausta Šimilevičiūtė, IIa klasės mokinė, - II vieta

Dominyka Vaitulionytė, Ib klasės mokinė, - III vieta

Mokinius konkursui ruošė anglų kalbos mokytojos Ingrida Adaškevičienė, Ingrida Kaleinikienė, Giedrė Guzavičienė.

Pirma

Sausio 20-24 dienomis Kalvarijos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Arūnė Vaičiūnaitė-Levuškinienė dalyvavo projekto „Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra“ (Nr. 09.4.2-ESFA–V-715-04-0001) stažuotėje Airijoje - „Andragogika dirbant su pažengusiais ir nemotyvuotais: metodai, užduotys, vertinimo kriterijai“.

Pirma
Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Viena didžiausių bausmių žmogui – laisvės atėmimas, nes, prarasdamas laisvę, asmuo tarsi netenka ir savo galių, savo balso, savojo „aš“. Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti.