Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra 2021 – 01 – 07 d. Kalvarijos gimnazijai suteikė Europos solidarumo korpuso Kokybės ženklą, kuriuo gimnazija įgyja savanoriškai veiklai priimančios organizacijos statusą.

Dėkojame visiems, dalyvavusiems akcijoje „Knygų Kalėdos“. Akcijos metu mūsų gimnazijos bendruomenė bibliotekai padovanojo 25 egz. knygų.

Gruodžio mėnesį 2b ir 3b klasės mokiniai dalyvavo respublikiniame 1-4 klasių integruoto anglų kalbos ir technologijų kūrybinių darbų virtualiame konkurse „Kuriu žiemužės pasaką“.

Gruodžio 9 dieną Kalvarijos gimnazijos 3b klasės mokiniai dalyvavo integruotoje tikybos bei dailės ir technologijų pamokoje. Pamoką vedė mokytojos Ilona Čirvinskienė ir Laima Burinskienė. Pamokos tikslas – skatinti domėjimąsi įsikūnijimo paslaptimi, puoselėti meninę saviraišką, kūrybingumą.

Kalvarijos gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“. Lėšos skirtos  gimnazijos 5-8 klasių mokinių pažangai. Projektui įgyvendinti paruoštas Kalvarijos gimnazijos veiklos tobulinimo planas. Veiklos planas suderintas su Nacionaline švietimo agentūra, Kalvarijos savivaldybės administracija.

Nijat savanoriauja Kalvarijos gimnazijoje. Tik atvykęs, spėjo susipažinti su mokyklos bendruomene ir prasidėjo rudens atostogos.🍁🍂 Savanoriaujant gimnazijoje, norėtų mokinius supažindinti su video montavimo gudrybėmis.

KNYGŲ KALĖDOS...

Padovanokite vaikams naujų knygų ir begalę džiaugsmo!

Jau dešimtą kartą akcija „Knygų Kalėdos“, kurią inicijavo ir toliau globoja Prezidentė Dalia Grybauskaitė, po visą Lietuvą skleidžia žinią – dalinkimės skaitymo džiaugsmu ir dovanokime knygas bibliotekoms bei vaikų dienos centrams.

Praeitą savaitę pagaliau pasirašyta 2020 m. programos „Erasmus+“ Bendrojo ugdymo sektoriaus 2 pagrindinio veiksmo (KA229) dotacijos sutartis tarp Kalvarijos gimnazijos ir Švietimo mainų paramos fondo. Pasirašytoji sutartis sudaro sąlygas įgyvendinti tarptautinį projektą „Žaidžiame, kad kurtume sveikos gyvensenos įpročius ir saugią aplinką“(GAME ON to Create Healthy Habits and Promote Wellbeing). Daugiašaliame projekte dalyvauja 5-8 klasių mokiniai iš 6 šalių partnerių: Suomijos, Lietuvos, Šiaurės Makedonijos, Graikijos (projekto koordinatorė), Italijos ir Turkijos.